[EN]     [BG] 
НАЧАЛО
СЕКЦИИ
КОМИТЕТ
ЗА АВТОРИТЕ
РЕГИСТРАЦИЯ
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
ВАЖНИ ДАТИ
 
 
Международна конференция 2005 Югозападен университет,
Природо-математически факултет
СБОРНИК ДОКЛАДИ :: ПМФ-2005

Одобрените доклади ще бъдат включени в сборник на конференцията
Електронна версия на докладите ще бъде публикувана също и в Scientific Reports - университетското електронно списание.
Югозападен университет Природо-математически факултет Университетско издателство Електронно списание
©2005 Природо-математически факултет, Югозападен университет