[EN]     [BG] 
НАЧАЛО
СЕКЦИИ
ЗА АВТОРИТЕ
РЕГИСТРАЦИЯ
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
ВАЖНИ ДАТИ
СБОРНИК ДОКЛАДИ
 
 
Международна конференция 2005 Югозападен университет,
Природо-математически факултет
КОМИТЕТ :: ПМФ-2005

Почетен председател: доц.д-р Илия Гюдженов
   Ректор на Югозападен университет "Неофит Рилски"

Председател: доц.д-р Борислав Юруков
   Декан на Природо-математически факултет


Членове:
   Prof. Tomislav Pavlovic
      (University of Nis, Serbia)
   Prof. Manolis Souliotis
      (University of Patras, Greece)
   Prof. Socrates Kaplanis
      (Technologycal Educational Institute of Patras, Greece)
   доц.д-р Иван Мирчев
   доц.д-р Станко Щраков
   доц.д-р Митко Стоев
   доц.д-р Любен Михов
   доц.д-р Стефан Манев
   доц.д-р Михаил Михайлов
   доц.д-р Валентин Христов

Организационен секретар:
   доц.д-р Стефан Стефанов
   ст.ас.Иво Дамянов
Програмен комитет:

проф.д-р Адриян Борисов - Председател

Членове:
   проф.дмн К. Чимев
   проф.дфн А. Антонов
   проф. дмгн Ц. Цанков
   доц.д-р Сл. Щраков
   доц.д-р П.Бозарова
   доц.дхн Ц. МИлкова

Югозападен университет Природо-математически факултет Университетско издателство Електронно списание
©2005 Природо-математически факултет, Югозападен университет