[EN]     [BG] 
НАЧАЛО
СЕКЦИИ
КОМИТЕТ
ЗА АВТОРИТЕ
РЕГИСТРАЦИЯ
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
СБОРНИК ДОКЛАДИ
 
 
Международна конференция 2005 Югозападен университет,
Природо-математически факултет
ВАЖНИ ДАТИ :: ПМФ-2005    20.03.2005 – Изпращане на заявка за участие и резюмета.

    30.04.2005 – Предаване на пълния текст на докладите.

    10.05.2005 – Уведомяване за приемане и включване в сборника с докладите.

    15.05.2005 – Предаване на окончателния вариант на докладите (camera ready).
Югозападен университет Природо-математически факултет Университетско издателство Електронно списание
©2005 Природо-математически факултет, Югозападен университет