[EN]     [BG
HOME
Professional data
Lectures
Books
Projects
Computer programs
Personal Data

Syllabus, training appliances
 
 

Last actualization : 20.03.2006

Визуално програмиране и Web дизайн

1. Анотация

Представените лекции са предназначени за курса по Визуално програмиране и Web дизайн за студентите от специалност "Компютърни системи и технологии " на Югозападен университет "Неофит Рилски" - гр. Благоевград. Курсът има за цел да запознае студентите с основните програмни технологии за програмирена на проложни продукти и разработване на Web страници и програмиране във Web.

2. Извадка от учебния план

Вид на занятието Седмичен хорариум Общо часове
Лекции 2 часа 30 часа
Семинарни занятия    
Упражнения 3 часа 45часа

 

 

 
South-West University Faculty of Mathematics and Natural Sciences Computer System and Technology• Physics
©2005 Faculty of Mathematics and Natural Science, South-West University