[EN]     [BG] 
HOME
Profesional data
Scientific interests
Lectures
Books
Computer programs
Personal Data

Syllabus, training appliances
 
 

Last actualization : 20.03.2005

No
1.

Technical and Economic Assessment of Bulgarian Renewable Energy Resources . Bulgarian Ministry of Energy and Energy Resources (MEER) ;

PHARE Energy Programme - PIU

Contract BG9307-03-01-L001

2.
-“Оценка на възможностите за използване на слънчева енергия в България” - joint venture с Tecsol - France, 1996 година ;
3.

- “Местно устойчиво енергийно планиране” – изпълнение от ESD Ltd – Великобритания и “И Ес Ди България”, финансиран от DFID (Министерство на международното развитие) – Великобритания, договор No 001416A, 2000-2002 година ;

4.

- “SAFIRE (Strategic Assessment Framework for the Implementation of Rational Energy) – местно планиране” – изпълнител EC BREAC – Полша, KWT – Австрия, ES Bratislava – Словакия, LEI – Латвия, ISPO – Словения, ESD Ltd – Великобритания, И Ес Ди България. Пета рамкова програма на Европейската комисия, No: NNE5-2001-00894, 2002 година ;

5.

• ТЕМПУС проект - TEMPUS SJEP 11087,1995-1996 година

6.

ТЕМПУС проект – TEMPUS SJEP 11090,1995-1996 година

7.

•  Лабораторен слънчев модул - вътрешноинститутски проект на ЮЗУ “Неофит Рилски”, 2002 година

8. Коппютъризиран научно-изследователски модул за обработка на материали и внедряване в системи за термично преобразуване на слънчева енергия”, Вътрешн0-институтски договор на ЮЗУ “Неофит Рилски”, 2003 година
9.  IMPROVING HUMAN POTENTIAL PROGRAMME (IHP), Алмериа, Испания, Юли, 2003 година
10.  
11.
 
South-West University Faculty of Mathematics and Natural Sciences Computer System and Technology• Physics
©2005 Faculty of Mathematics and Natural Science, South-West University