HOME Publications Profesional data Lectures Books Projects Computer programs

Програмен продукт за оценка на енергийна ефективност на сгради

 

Уважаеми колеги,

 

На ваше разположение е версия на програмата за отоплителни и охладителни товари, която е разширена с възможност за извършване на оценка на енергийната ефективност по наредба 7. Изпълнимият файл на програмата е HC_Load.exe.

Програмата 'HC_Load' е натоварена и като ZIP файл, тъй като някои браузери не позволяват свалянето на файлове с разширение '.exe'.

На страницата е качен и файлът 'Add_maual.doc', който е едно кратко ръководство за работа с разширението за 'Оценка на енергийната ефективност'

Текстовите файлове трябва да се копират в основната папака 'D_Work_new' !!

За да се обнови (upgrade) програмата за топлинни и охладителни товари и енергийна ефективност трябва да се свали последната версия на програмата HC_Load.

HC_Load.exe
HC_Load.zip
Add_manual
1.txt
1tm.txt
2.txt
2tm.txt
3.txt
3tm.txt
4.txt
4tm.txt
5.txt
5tm.txt
6.txt
6tm.txt
7.txt
7tm.txt
8.txt
8tm.txt
9.txt
9tm.txt