Задължителна дисциплина от учебния план на специалност "Компютърни системи и технологии"

Избираема дисциплина от учебния план на специалност 

Техника, технологии и предприемачество - бакалавър