Задължителна дисциплина от учебния план на специалност "Компютърни системи и технологии"

Избираема дисциплина от учебния план на специалност 

Техника, технологии и предприемачество - бакалавър

Курсът е за студенти 2 курс по специалност Физика

Vizual programming for students in computer technologies

Base competitions of Java programming