[EN]     [BG] 
НАЧАЛО
СЕКЦИИ
КОМИТЕТ
РЕГИСТРАЦИЯ
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
ВАЖНИ ДАТИ
СБОРНИК ДОКЛАДИ
 
 
Международна конференция 2005 Югозападен университет,
Природо-математически факултет
ШАБЛОНИ ЗА РЕЗЮМЕТА И ДОКЛАДИ :: ПМФ-2005


РЕЗЮМЕТА
Ако вие желаете да представите доклад на конференцията, моля изпратете резюме на доклада на e-mail damianov@aix.swu.bg.

Резюметата трябва да бъдат в Microsoft Word формат съгласно предоставения шаблон тук .


ФОРМАТ ЗА ДОКЛАДИТЕ
Всички доклади трябва да бъдат представени като се използва този шаблон.
Югозападен университет Природо-математически факултет Университетско издателство Електронно списание
©2005 Природо-математически факултет, Югозападен университет