[EN]     [BG] 
Научни интереси
Лекции
Книги
Проекти
Компютърни програми
Лични данни

Учебни програми, учебни материали
 
 

....Последна актуализация : 20.03.2005

ОБРАЗОВАНИЕ

Технически Университет - София

1969 - 1974 ; Специалност :Машинен инженер (Двигатели с вътрешно горене) ;

Център по Приложна математика - Технически Университет

1974 – 1975 ; Специализация : Инженер - Математик,

Център по Приложна математика - Технически Университет

1975 – 1978 ; доктор (Моделиране на топлинни процеси и хидродинамични процеси в двигатели с вътрешно горене)

Професионален опит

10.2002 - Доцент в Югозападен Университет - Благоевград (Компютърни системи и технологии)

12. 1999 – доцент в Югозападен Университет - Благоевград (Физика)

1992-1999 – Изв. доцент в Югозападен Университет - Благоевград – (Физика)

1982- 1999- Технологичен институт "Нови енергийни източници"- гр. София

Ръководител отдел "Компютърно моделиране"

 


 

South-West University Faculty of Mathematics and Natural Sciences Computer System and Technology• Physics
©2005 Faculty of Mathematics and Natural Science, South-West University