[EN] .....[BG]  
Професионални данни
Публикации
Лекции
Книги
Проекти
Компютърни програми
Лични данни

MOODLE_2_5

 

Последна редакция : 20.03.2015

Природо-математически факултет, спец. "Компютърни системи и технологии" ; спец. ФИЗИКА

I

Контакти: Доц. д-р Станко Владимиров Щраков ; E-mail: sshtrakov@abv.bg

Югозападен университет Природо-математически факултет кат. Компютърни системи и технологии кат. Физика
2005 Faculty of Mathematics and Natural Science, South-West University