СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ
Брой прозрачни покрития
Дебелина на прозрачното покритие
Коефицент на пречупване
Коефицент на затихване
Коеф. поглъщане от повърхността
Наклон на приемната повърхнина
Ориентация на повърхнината
Избор на район
РЕЗУЛТАТИ
]
]
]
]
Отклoнение от часовия мередиан
Резултати за месец