Слънчева радиация
Слънцегреене
Избор на район
Данни за района:
Географска ширина
Район
Номер на записа
Данните са за среднатa стойност на слънчевата радиация [W/m^2] за съответния часов интрвал от месеца