No
Дисциплини за които са подготвени лекции в електронен вид
1.
 - Програмиране и използване на компютри - 1 част (Компютърни системи и технологии)
2.
 - Програмиране и използване на компютри - 1 част (Колеж)
3.
 - Механика на флуидите (Физика)
4.
 - Топлофизика (Физика)
5.
 - Микропроцесори и компютърна архитектура (Физика)
6.  - Компютърно програмиране (физика)
7.  - Визуално програмиране и Web дизайн (Компютърни системи и технологии)
8.  -
9.  -
10.  -
11.
 -

За създателя на сайта
©2004Катедра "Компютърни системи и технологий" , ЮЗУ "Неофит Рилски", Природо-Математически Факултет
Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 66, ст. 1549, e-mail: sshtrakov@abv.bg